A vevők előzetes tájékoztatása

A vevők előzetes tájékoztatása

A szerződés megkötése előtt, a kereskedőnek egyértelmű és közérthető formában a vevő tudomására kell hoznia a következő információkat:

A kereskedő adatai

 • A kereskedő azonosító adatai
 • A kereskedő székhely szerinti postacíme és e-mail-címe
 • A kereskedő telefonszáma (ha van)

Áruk és szolgáltatások

 • Az áruk, illetve szolgáltatások főbb jellemzői

Az áruk leszállítása és visszaküldése

A visszaküldéssel kapcsolatos szabályok jelen esetben a fogyasztó elállási jogára vonatkoznak (nem pedig arra az esetre, amikor a termék nem megfelelő)

 • Érvényben vannak-e szállítási korlátozások?
 • Tudnivalók a szállítással kapcsolatban
 • A vevő azon kötelezettsége, hogy viselje az áruk visszaküldésének költségét, és a visszaküldés költségének becsült összege, amennyiben az árukat nem lehet postai úton visszaküldeni (mert pl. túl nagyok) (ha a kereskedő nem tájékoztatta előzetesen a vevőt, akkor az áruk visszaküldésének költségeit a kereskedőnek kell fedeznie)

Árak, fizetés és díjak

 • Az áruk/szolgáltatások teljes – azaz az összes járulékos költséget, így pl. az adókat, a szállítási költséget, a postaköltséget stb. tartalmazó – vételára
 • A lehetséges fizetési módok
 • A fizetési feltételek
 • A kereskedővel a szerződés felbontásakor folytatott kommunikáció kapcsán a vevőket terhelő díjak, ha ezek a díjtételek meghaladják a rendes díjszabást (pl. emelt díjas telefonszámok használata a telefonon megköthető szerződések esetében)
 • Adott esetben a fogyasztó által fizetendő vagy biztosítandó letéttel kapcsolatos feltételek
 • Az esetleges pénzügyi biztosítékokkal kapcsolatos feltételek

Ha a kereskedő bizonyos fizetési módozatok pl. hitelkártyás fizetés esetében díjat számol fel a vevőnek, akkor a díj nem haladhatja meg azt az összeget, amennyibe a kereskedőnek a fizetés feldolgozása ténylegesen kerül. Egyes országokban a kereskedők egyáltalán nem vethetnek ki díjat a fizetési műveletekre.

Magatartási kódex és szerződési feltételek

 • Az esetleges magatartási kódexek elérhetőségével kapcsolatos információk
 • A szerződés időtartama és a szerződés felmondásának feltételei

A szerződéstől való elállás joga

 • Feltételek, határidők és eljárások
 • Különleges elállási nyilatkozat
 • A vevőt az után a szolgáltatás (pl. közüzemi szolgáltatás) után terhelő költségek, melyet az elállási időszakban igénybe vett (pl. ha az illető a szerződés megkötését követően azonnal igénybe veszi a kérdéses szolgáltatást, majd úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől)
 • A vevő azon kötelezettsége, hogy viselje az áruk visszaküldésének költségét, és a visszaküldés költségének becsült összege, amennyiben az árukat nem lehet postai úton visszaküldeni (mert pl. túl nagyok)
 • Az elállási jog elvesztéséhez vezető cselekedetek (pl. a zárt csomagolásban értékesített DVD-k vagy CD-k felbontása)
 • Azok az esetek, amikor az elállás nem alkalmazandó (pl. a romlandó árukra vonatkozó szabályok). Ilyenkor a kereskedőnek nem kell az elállási joggal kapcsolatos fenti szabályokat ismertetnie.

Jótállás és vitarendezés

 • Tudnivalók a panaszkezelésről
 • Peren kívüli vitarendezési mechanizmusok igénybevételének lehetősége
 • Emlékeztetés az áru megfelelőségének szavatolására vonatkozó jogszabályi kötelezettségre
 • Az értékesítés utáni szolgáltatások, illetve a jótállás megléte és feltételei

Hogyan kell ezeket az információkat megadni?

A fenti információkat a kereskedőnek egyértelmű és közérthető módon kell megadnia.

Közvetlenül azelőtt, hogy a vevő leadja a rendelését (azaz a „Fizetés/Megrendelés véglegesítése" stb. gombra kattint), a kereskedőnek egyértelmű és jól látható módon (az adott gomb közelében) a tudomására kell hoznia a következőket:

 • Az eladásra kínált áruk, illetve szolgáltatások főbb jellemzői
 • Az összes járulékos költséget tartalmazó vételár
 • A szerződés időtartama és a szerződés felbontásának feltételei
 • Adott esetben a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama

Azt is lehetővé kell tenni, hogy a vevő kijelenthesse, miszerint tudomásul veszi, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. Például: a megrendelés véglegesítésének megerősítésére szolgáló gombot jól láthatóan el kell látni olyan felirattal, amely a „Megrendelem és kifizetem" szavakkal megegyező jelentést hordozza.

Előre kipipált jelölőnégyzetek

A kereskedő nem jelölhet be előre olyan választónégyzetet a vevő számára, amely plusz szolgáltatás (pl. repülőjegy-foglaláskor köthető utasbiztosítás) megvásárlását vonja maga után. A kereskedőnek mindig lehetővé kell tennie, hogy vásárláskor a vevő kifejezett hozzájárulását adja bárminemű járulékos költség felszámolásához.

Digitális tartalom értékesítése

Külön tájékoztatási követelmények vonatkoznak arra az esetre, ha a kereskedő digitális tartalmat – zenei anyagot, videót vagy szoftvert – értékesít az interneten. Ilyen esetben a következőkkel kapcsolatban is informálnia kell a vevőt:

 • Milyen hardveren/szoftverrel futtatható a tartalom ( interoperabilitás)?
 • Hogyan működik a kérdéses tartalom – pl. vonatkoznak-e a használatára földrajzi korlátozások –, lehet-e róla személyes használatra másolatot készíteni?

Attól kezdve, hogy a vevő – letöltés vagy streaming révén, illetve más módon – hozzáférést nyer a tartalomhoz, többé már nem állhat el a kereskedővel kötött szerződéstől.

Először azonban a kereskedőnek lehetővé kell tennie a vevő számára, hogy ebbe kifejezetten beleegyezzen, illetve hogy kijelentse: tudomásul veszi, hogy a letöltés, illetve a streaming megkezdésével elveszti az elálláshoz való jogot.

A kereskedőnek a beleegyezés és a tudomásulvétel visszaigazolását bele kell foglalnia a vevőnek küldendő, szerződést visszaigazoló dokumentumba.

Értékesítés utáni telefonos ügyfélszolgálat

Ha a kereskedő telefonos forródrótot működtet abból a célból, hogy a vevők az általuk megkötött szerződésekkel kapcsolatos kérdéseikkel és panaszaikkal megkereshessék a kereskedőt, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a hívásokra az alapdíjszabás vonatkozzon.

A kereskedő nem számíthat fel emelt díjat az ügyfélszolgálatra beérkező hívásokért.