Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke

Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke

Eredeti forrás: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/

NFH - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az eredeti forrás tartalomvédett (lásd: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/joginyilatkozat), így az alább megjelenő tartalmak átiratok, kivonatok, az eredeti források megjelölésével.
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
  • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.
  • a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet
Eredeti forrás: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/jogszabalyi-kornyezet