Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

1. A Gooliversum Kft. mint szolgáltató, adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. A Felhasználó adatait ezen törvény értelmében kezelni és nyilvántartja.

2. A Gooliversum Kft. alkalmazza az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény iránymutatását.

3. A Gooliversum Kft. jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez az adatszolgáltatásra való törvényi kötelezettség, valamint egy esetleges jogi eljárás keretében történő adatszolgáltatás.

4. A Gooliversum Kft. jogosult a rendszerein áthaladó adatokat és az adatok közlésének tényét (időpontok, IP címek, egyéb technikai adatok) rögzíteni, és a rögzített adatokról legfeljebb 3 hónap időtartamban biztonsági mentést tárolni, az Európai Uniós előírásoknak megfelelően.

5. A Gooliversum Kft. a rögzített adatokat vagy azok biztonsági mentéseinek tartalmát kizárólag a Felhasználó kifejezett kérése alapján (pl. hibakeresés, kérelmezett adat-visszaállítás esetén), víruskeresés, illetve kiszolgáló rendszerei ellen irányuló jogellenes cselekedetek feltárása, megakadályozása, valamint megszüntetése okán ismerheti meg. A Gooliversum Kft. a rögzített adatokat és az azokról készült biztonsági mentéseket harmadik félnek nem adja ki (ez alól kivételt képeznek az arra jogosult hatóságok, kizárólag azok írásos kérelme alapján), a rögzítést követő 3 hónap eltelte után pedig rendszereiből visszaállíthatatlanul törli azokat. A Gooliversum Kft. mentesül a megsemmisítési kötelezettség alól, ha megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok érintettek lesznek későbbi jogi vonatkozású eljárások során (a Gooliversum Kft. ártatlanságának bizonyítása érdekében).

6. A Gooliversum Kft. fenntartja a jogot, hogy ügyfeleivel hivatalos elérhetőségein keresztül (telefonok, e-mail címek, support weboldal) folytatott beszédbeli vagy írásos kommunikációt minőségbiztosítási, valamint jogi okokból rögzítse. A rögzített kommunikációt és annak metaadatait (időpont, felek IP címe, telefonszáma, stb.) a Gooliversum Kft. az ügyféllel való vitarendezés céljából legfeljebb 3 hónapon belül felhasználhatja, a kommunikáció tartalmát rendszeréből legfeljebb 3 hónap, a metaadatokat legfeljebb 1 év múlva törli. A Gooliversum Kft. az adatokat harmadik félnek azok tárolási ideje alatt nem adja ki, kivéve vitarendezés esetén az arra jogosult hatóságnak, kizárólag annak írásos kérelme alapján. A Gooliversum Kft. mentesül a megsemmisítési kötelezettség alól, ha megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok érintettek lesznek későbbi jogi vonatkozású eljárások során (a Gooliversum Kft. ártatlanságának bizonyítása érdekében).

Szeged, 2018. május 25.

Gooliversum Kft.