A vevők előzetes tájékoztatása

A vevők előzetes tájékoztatása

A szerződés megkötése előtt, a kereskedőnek egyértelmű és közérthető formában a vevő tudomására kell hoznia a következő információkat:

A kereskedő adatai

Áruk és szolgáltatások

Az áruk leszállítása és visszaküldése

A visszaküldéssel kapcsolatos szabályok jelen esetben a fogyasztó elállási jogára vonatkoznak (nem pedig arra az esetre, amikor a termék nem megfelelő)

Árak, fizetés és díjak

Ha a kereskedő bizonyos fizetési módozatok pl. hitelkártyás fizetés esetében díjat számol fel a vevőnek, akkor a díj nem haladhatja meg azt az összeget, amennyibe a kereskedőnek a fizetés feldolgozása ténylegesen kerül. Egyes országokban a kereskedők egyáltalán nem vethetnek ki díjat a fizetési műveletekre.

Magatartási kódex és szerződési feltételek

A szerződéstől való elállás joga

Jótállás és vitarendezés

Hogyan kell ezeket az információkat megadni?

A fenti információkat a kereskedőnek egyértelmű és közérthető módon kell megadnia.

Közvetlenül azelőtt, hogy a vevő leadja a rendelését (azaz a „Fizetés/Megrendelés véglegesítése" stb. gombra kattint), a kereskedőnek egyértelmű és jól látható módon (az adott gomb közelében) a tudomására kell hoznia a következőket:

Azt is lehetővé kell tenni, hogy a vevő kijelenthesse, miszerint tudomásul veszi, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. Például: a megrendelés véglegesítésének megerősítésére szolgáló gombot jól láthatóan el kell látni olyan felirattal, amely a „Megrendelem és kifizetem" szavakkal megegyező jelentést hordozza.

Előre kipipált jelölőnégyzetek

A kereskedő nem jelölhet be előre olyan választónégyzetet a vevő számára, amely plusz szolgáltatás (pl. repülőjegy-foglaláskor köthető utasbiztosítás) megvásárlását vonja maga után. A kereskedőnek mindig lehetővé kell tennie, hogy vásárláskor a vevő kifejezett hozzájárulását adja bárminemű járulékos költség felszámolásához.

Digitális tartalom értékesítése

Külön tájékoztatási követelmények vonatkoznak arra az esetre, ha a kereskedő digitális tartalmat – zenei anyagot, videót vagy szoftvert – értékesít az interneten. Ilyen esetben a következőkkel kapcsolatban is informálnia kell a vevőt:

Attól kezdve, hogy a vevő – letöltés vagy streaming révén, illetve más módon – hozzáférést nyer a tartalomhoz, többé már nem állhat el a kereskedővel kötött szerződéstől.

Először azonban a kereskedőnek lehetővé kell tennie a vevő számára, hogy ebbe kifejezetten beleegyezzen, illetve hogy kijelentse: tudomásul veszi, hogy a letöltés, illetve a streaming megkezdésével elveszti az elálláshoz való jogot.

A kereskedőnek a beleegyezés és a tudomásulvétel visszaigazolását bele kell foglalnia a vevőnek küldendő, szerződést visszaigazoló dokumentumba.

Értékesítés utáni telefonos ügyfélszolgálat

Ha a kereskedő telefonos forródrótot működtet abból a célból, hogy a vevők az általuk megkötött szerződésekkel kapcsolatos kérdéseikkel és panaszaikkal megkereshessék a kereskedőt, akkor gondoskodnia kell arról, hogy a hívásokra az alapdíjszabás vonatkozzon.

A kereskedő nem számíthat fel emelt díjat az ügyfélszolgálatra beérkező hívásokért.