Az áruk leszállítása

Az áruk leszállítása

Hacsak a szerződésben másként nem állapodnak meg erről, a kereskedőnek a szerződés megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül és legkésőbb 30 napon belül le kell szállítania a vevőnek az árut.

Ha a kereskedő nem tudja 30 napon, illetve a megállapodás szerinti időben leszállítani az árut, a vevő haladékot adhat a kereskedőnek.

Ha a kereskedő a póthatáridőn belül sem szállítja le az árut, a vevőnek jogában áll a szerződést felmondani, és visszatérítést kérni.

Kivétel

Azokban az esetekben, amikor a szerződésben kikötött teljesítési határidő betartása alapvető fontosságú (pl. esküvői ruha megrendelése esetében), és ezt a határidőt a kereskedőnem tartotta be, a vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést és költségei után teljes visszatérítésben részesülni.

A kereskedőt terheli a kockázat az árukat szállítás közben érő esetleges károsodásokért, kivéve ha a vevő intézte a szállítást, és ő adta ki a megbízást a szállítócégnek. Ha azonban a szállítást a kereskedő által megbízott cég végzi, akkor mindig a kereskedőt terheli a felelősség azért, ami az áruval szállítás közben történik.