Információk - Szerződéskötés

Információk - Szerződéskötés

Eredeti forrás: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/ 

NFH - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Az eredeti forrás tartalomvédett (lásd: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/joginyilatkozat), így az alább megjelenő tartalmak átiratok, kivonatok, az eredeti források megjelölésével.

A webáruház üzemeltetője a megrendelés elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni a fogyasztót:

A) Azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni.

Ez tulajdonképpen a vásárlás folyamatának részletes leírását jelenti, amely magába foglalja az előzetes regisztrációról, a katalógusban való böngészésről, a termékek kiválasztásáról és kosárba helyezéséről, a kosár tartalmának frissítéséről és törléséről, a teljesítési és szállítási feltételek kiválasztásáról, a pénztárban való fizetésről, a megrendelés (a fogyasztó ajánlatának) leadásáról, valamint a webáruház visszaigazolásáról szóló tájékoztatást is.

B) Arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e.

C) Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről.

Az adatbeviteli hibák („félrekattintások”) ajánlattételt megelőző azonosításának és kijavításának technikai eszközeiről tájékoztatást szükséges nyújtani annak érdekében, hogy a fogyasztó ne tévedésből vagy téves tartalommal küldje meg a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatát.

D) A szerződéskötés lehetséges nyelveiről.

Ez a tájékoztatási kötelezettség például idegen nyelvű honlapon, határon átnyúló ügyleteknél bírhat jelentőséggel, de ennek hiányában, kizárólag magyar fogyasztókat kiszolgáló webáruházak esetén is kifejezetten utalni kell arra, hogy a szerződés nyelve a magyar.

E) Arról a – szolgáltatási tevékenységére vonatkozó – magatartási kódexről, amelynek az adott szolgáltatás tekintetében aláveti magát, amennyiben van ilyen; továbbá arról, hogy ez a magatartási kódex elektronikus úton hol hozzáférhető.

Eredeti forrás: http://mintawebaruhaz.fogyasztovedelem.kormany.hu/hu/informaciok/szerzodeskotes